Skutki uboczne i przedawkowanie esperalu

Wszystkie leki mogą powodować działania niepożądane, dlatego warto mieć świadomość możliwości ich wystąpienia. Wśród objawów mogą wstąpić: ból głowy, metaliczny lub czosnkowy posmak w ustach. Jeżeli te objawy utrzymują się lub stają się uciążliwe, skonsultuj się z lekarzem. Jeżeli jednak wystąpią u Ciebie objawy takie jak:

 • ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, pokrzywka, problemy z oddychaniem)
 • ucisku w klatce piersiowej
 • obrzęk ust, twarzy, warg lub języka
 • zaburzenia  widzenia – zmiany w widzeniu barw
 • ciemny mocz
 • brak apetytu
 • problemy psychiczne lub częste zmiany nastroju
 • nudności
 • drętwienie lub mrowienie rąk i nóg
 • drgawki
 • wymioty
 • osłabienie
 • zażółcenie skóry lub oczu

Koniecznie niezwłocznie udaj się do lekarza. Przedstawiona lista nie przedstawia wszystkich działań niepożądanych, które mogą wystąpić. Jeżeli zauważyłeś zmiany po terapii disulfiram skonsultuj się z lekarzem i opowiedz mu o sowich obawach. Tylko lekarz posiada wiedzę, dzięki której może zdecydować, które leki są odpowiednie dla Ciebie. Dlatego nie wykonuj zabiegu implantacji esperalu w podejrzanych miejscach poza wiedzą lekarza. Samodzielne stosowanie leków może być groźne dla zdrowia a nieraz nawet i dla życia. Powyższe podsumowanie na temat disulfiram nie obejmuje  wszystkich informacji na temat możliwych zastosowań, kierunkach, ostrzeżeń, środków ostrożności, oddziaływań, działań niepożądanych lub ryzyka, które mogą wystąpić po zastosowaniu disulfiram.