Syndrom DDA – czym jest oraz jakie ma objawy

Syndrom DDA oznacza Dorosłe Dzieci Alkoholików. Jest to zbiór działań, jakie dziecko poznaje w domu rodzinnym i wychodzi z nimi w dorosłe życie. Jeśli w domu rodzinnym panował problem alkoholowy u jednego lub obojga rodziców (opiekunów, rodzeństwa), osoba z syndromem DDA ma zaburzone podłoże psychiczne. Wszelkie doświadczenia, jakie dziecko doznało w dzieciństwie, znacznie utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Są one powodem różnych zaburzeń psychologicznych, które wpływają nie tylko na życie jednego człowieka, ale i na jego relacje.

Alkoholizm jest uznawany za chorobę rodzinną. Zarówno rodzice i dzieci są nią dotknięci. Choroba ta ma ogromny i negatywny wpływ na życie całej rodziny. Bardzo duża część dzieci, która wychowała się w takim domu, również popada w alkoholizm lub wybiera sobie alkoholika za partnera. Wiele osób, które cierpią na ten syndrom, nie podejmują działań w celu wyleczenia się z tej choroby. Psychoterapia jest jednak kluczowym elementem w życiu każdego, kto był/jest dzieckiem DDA.

Objawy DDA

leczenie DDA

W Polsce żyje nawet do 3 milionów Dorosłych Dzieci Alkoholików. Alkoholizm jest jedną z najgroźniejszych i najbardziej wyniszczających chorób, nie tylko dla samych uzależnionych. Najbardziej na trwanie w takim stanie ojca/matki, narażone są dzieci.

Syndrom DDA prowadzi do poważnych zaburzeń natury psychologicznej oraz do zaburzeń osobowości. Osoby cierpiące na tę chorobę, mogą mieć lęki, zaburzenia afektywne, zaburzenia odżywiania i uzależnienia.

Według psychologów, DDA jest podłożem do rozwijania się powyższych zaburzeń. Syndrom DDA może objawiać się w bardzo schematyczny sposób. DDA dorastają i wkraczają w dorosłe życie z ciągłym poczuciem winy i bezwartościowości. Są to osoby osamotnione i skrzywdzone. Możliwość wyrażania własnych emocji i uczuć jest dla nich abstrakcją, podobnie jak rozpoznawanie swoich własnych potrzeb i określanie ich.
Poza tym, DDA mają problemy z tworzeniem długotrwałych i zdrowych relacji czy związków. W ich życiu zawsze towarzyszy im trudność przeżywania radosnych chwil, tak jak relaksu. Często, dzieci DDA są wrogo nastawione do innych osób, mają problem z zaufaniem.

Syndrom DDA cechuje się także ogromnym lękiem przed odrzuceniem, jak i przed bliskością. Osoby te stale zachowują się jak potencjalne ofiary i usilnie próbują za każdym razem mieć kontrolę nad wszystkim. Często, w DDA występuje również problem z dostrzeganiem granic własnych i cudzych.

syndrom DDA

Leczenie syndromu DDA

Terapia DDA ma przede wszystkim za zadanie wypracować nowe wzorce, przeciwne tych, które panowały w domu rodzinnym. Wbrew zasadom ‘nie widzieć’, ‘nie słyszeć’ i ‘nie czuć’, psychoterapeuta pomaga pacjentom zrozumieć najtrudniejsze doświadczenia i nauczyć się normalnie żyć.

Podczas terapii dla DDA, psychoterapeuta omawia z pacjentem aspekt brania odpowiedzialności za siebie. W większości przypadków, dzieci DDA chcą wziąć odpowiedzialność za swoich rodziców i za innych ludzi. Na terapii, psycholog uświadamia im, że możliwość decydowania o sobie jest w ich rękach. Leczenie z syndromu DDA może trwać bardzo długo. To, kiedy uzyskamy pierwsze efekty, zależne jest od tego, kiedy zgłosiliśmy się na terapię i jak bardzo natężony jest nasz problem. Niemniej jednak, syndrom DDA jest ogromnym brzemieniem dla każdej osoby, u której w rodzinnym domu pojawił się problem alkoholowy.