Rodzina w obliczu alkoholizmu

mama z córką

Choroba alkoholowa jest jedną z najpopularniejszych chorób, występujących w społeczeństwie. Problem nie dotyczy jednak tylko osoby uzależnionej od spożywania alkoholu, ale również jego rodziny. Ona także ponosi ogromne konsekwencje oraz nie potrafi sobie poradzić z problemem bliskiej osoby.
Objawy choroby alkoholowej nie są jednoznaczne, a rodzina dopiero z czasem zaczyna zauważyć niepokojące oznaki. Nierzadko dochodzi do tego o wiele za późno, aby zapobiec wszystkim negatywnym skutkom alkoholizmu i konieczne jest specjalistyczne leczenie – nie tylko dla uzależnionego, ale również poszczególnych członków rodziny.

Etapy przystosowania rodziny do problemu alkoholowego – jak wyglądają?

dzieckoProces dostosowania rodziny do problemu alkoholowego jest niezwykle dynamiczny. W pierwszej fazie następuje zaprzeczenie, że problem istnieje. Dochodzi wtedy do pozornej akceptacji niewłaściwych zachowań i nie szuka się jakiejkolwiek pomocy. Nadmierne picie, które zdarza się coraz częściej, wywołuje konflikty i spięcia, które odbijają się nie tylko na pożyciu małżeńskim, ale przede wszystkim na dzieciach. To na tym etapie pojawiają się obietnice poprawy, które nigdy nie zostają spełnione. W drugiej fazie rodzina podejmuje pierwsze próby pozbycia się problemu, czego efektem jest zwiększona izolacja domowników. Wszystkie sprawy kończą się na temacie alkoholu, rośnie poziom napięcia, przez co rodzina zamyka się na otoczenie. Nierzadko dochodzi do zaprzeczeń, że problem jest poważny.
Trzeci etap określany jest mianem chaotycznego. Rodzina przestaje wierzyć w zmianę w zachowaniu alkoholika i przestaje interesować się losem uzależnionego, a jedynie zmniejszeniem kwot wydawanych na alkohol. Jest to jednak faza, która ma bezpośredni wpływ na rozwój dzieci – dezorganizacja życia rodzinnego utrudnia im koncentracje, przez co zaczynają mieć problemy w szkole, pojawiają się zaburzenia emocjonalne i w zmiany w zachowaniu.

Reorganizacja życia rodzinnego jako kolejne etapy przystosowania rodziny

W kolejnej fazie, czwartej, to druga połowa małżeństwa zaczyna podejmować decyzję, traktując partnera jak dziecko, osobę nieodpowiedzialną. Te uczucia zaczynają przeradzać się w gniew lub nienawiść. W piątej fazie dochodzi do rozłamu – najczęściej pojawiają się myśli o separacji osoby uzależnionej od całej rodziny fizycznie lub prawnie. W niektórych przypadkach jest to pretekst do zaprzestania spożywania alkoholu i sięgnięcia po fachową pomoc. Mimo wszystko w szóstym etapie dochodzi do rozdzielnia i całkowitej reorganizacji rodziny. Osoba, która podejmie decyzje o zaprzestaniu picia, w siódmym etapie jest w stanie podjąć się terapii.

Specjalistyczne leczenie jako pomoc w uzależnieniu

Jedną z form pomocy osoby uzależnionej, jest skierowanie jej na specjalistyczne leczenie. Tylko tam będzie mogła otrzymać fachową pomoc. Wszystko zaczyna się jednak od przyznania się przed samym sobą do uzależnienia i chęci uzyskania pomocy. Leczenie jest długotrwałe, nierzadko bolesne, ale w większości przypadków niezwykle skuteczne.

mama z córką

Sesje rodzinne w radzeniu sobie z problemem alkoholizmu

Z racji tego, że alkoholizm dotyczy nie tylko uzależnionego, ale również całej rodziny, warto pamiętać o tym, że każdy jej członek może skorzystać ze specjalistycznej pomocy, np. ośrodki terapii uzależnień oferujące sesje rodzinne, które mają na celu przyspieszenie leczenia alkoholika, jak i niesienie pomocy wszystkim dotkniętych tym problemem członkom rodziny.

Cierpienie rodziny alkoholika

Rodzina uzależnionego ponosi prawdopodobnie największe konsekwencje. To ona na co dzień zmaga się z problemem bliskiej osoby, przechodząc przez poszczególne etapy uświadomienia. Najwięcej cierpią jednak dzieci. Konieczne może się zatem okazać uświadomienie wszystkich członków rodziny oraz podjęcie specjalistycznej terapii. Osoba chodząca na terapię odwykową lub biorąca udział w programie ograniczania picia, powinna mieć wsparcie rodziny, które jest bardzo pomoce w leczeniu uzależnienia. Dlatego odpowiednie uświadomienie wszystkich członków rodziny, w jaki sposób można wesprzeć osobę uzależnioną, jest bezcenne.