Rodzina a alkoholizm

Choroba alkoholowa wpływa negatywnie na każdy aspekt życia. Alkohol potrafi niszczyć nie tylko uzależnionego i jego zdrowie ale także, otoczenie w którym żyje alkoholik.

Problemy w rodzinie alkoholika

Pod wpływem alkoholu padło już wiele słów, które potrafiły zranić rodzinę uzależnionego. Często upojeniu alkoholowemu towarzyszy agresywne zachowanie. W domu uzależnionego coraz powszechniejsze stają się przepychanki i awantury. W niektórych domach obecna jest także przemoc. Osoby uzależnione swoją agresję przelewają na małżonków i dzieci znęcając się nad nimi, zarówno fizycznie jak i fizycznie. Gdy prośby domowników nie przynoszą rezultatów, może nastąpić eskalacja konfliktu będąca bezpośrednio przyczyną rozpadu rodziny.

Dzieci uzależnionego rodzica

Szczególnie wrażliwe na problem alkoholowy są dzieci, gdyż nie rozumieją one w pełni zachowania rodzica uzależnionego od alkoholu. Można wyróżnić tyle dziecięcych postaw ile jest samych dzieci, jednak to co je wszystkie łączy to poczucie odpowiedzialności za problemy rodzica oraz poczucie zagrożenia. Dom dla dziecka przestanie być bezpiecznym azylem gdzie może się schronić, co może skutkować wycofaniem dziecka i spadkiem jego pewności siebie.

Naprawa relacji z rodziną często wymaga czasu, jednak warto się starać odbudować relacje rodzinne.