HFA – nowy rodzaj alkoholików

alkoholicy

Jaki jest alkoholik? W odpowiedzi na to pytanie większość osób bez zastanowienia sięgnie do ugruntowanych społecznie stereotypów. Alkoholizm ma jednak wiele twarzy – jedną z nich jest HFA.

 

Co oznacza skrót HFA?

 

HFA to skrót wywodzący się od angielskiego terminu High Funtioning Alcoholics, który na język polski został przetłumaczony jako alkoholicy wysokofunkcjonujący. Określenia tego używa się w stosunku do osób, których dotyczy specyficzny, wymykający się stereotypom obraz problemu alkoholowego.

 

Kim jest HFA?

 

Osoba będąca HFA, czyli alkoholik wysokofunkcjonujący, z pozoru prowadzi bardzo poukładane i pełne sukcesów życie, jest przy tym powszechnie lubiany i szanowany przez ludzi z otoczenia. Osoba dotknięta tą odmianą alkoholizmu na pierwszy rzut oka doskonale radzi sobie w życiu społecznym zarówno na polu zawodowym, towarzyskim, jak i rodzinnym.

Otoczenie co prawda zdaje sobie sprawę z tego, że osoba będąca HFA nie stroni od alkoholu i chętnie pije w trakcie przyjęć i spotkań towarzyskich, ale bagatelizuje to, bo przecież każdemu czasami zdarza się przesadzić. W ten sposób alkoholik wysokofunkcjonujący może cierpieć z powodu uzależnienia przez długie lata, nie wzbudzając żadnych podejrzeń.

 

Przyczyny popadania w ten rodzaj alkoholizmu 

 

Główną przyczyną popadania w alkoholizm wysokofunkcjonujący są stres związany z pracą i presja zarówno zewnętrzna, wychodząca ze strony otoczenia, jak i wewnętrzna, nakazująca takiej osobie ciągłe dążenie do perfekcji. Alkohol często staje się ucieczką od problemów i sposobem na odreagowanie i zmniejszenie napięcia.

Część osób posiadających problem z nałogiem alkoholowym, głównie kobiet, które wpisują się w schemat HFA, wykształciło uzależnienie poprzez częste uczestnictwo w imprezach oraz spotkaniach pracowniczych i towarzyskich z obecnością napojów wyskokowych.

 

Kogo najczęściej dotyka ten problem?

 

Problem uzależnienia od alkoholu zgodnego ze schematem HFA posiadają często osoby osiągające sukcesy zawodowe na wysokich stanowiskach w dużych, cieszących się wysoką renomą w firmach. Są to przede wszystkim pracownicy międzynarodowych korporacji, finansiści, prawnicy, a także lekarze oraz politycy.

Są specjalistami w swoich dziedzinach i niejednokrotnie stanowią wzór idealnego pracownika i szefa. Pozycja zawodowa i społeczna alkoholików wysokofunkcjonujących stanowi zarówno jeden z powodów zaglądania do kieliszka, jak i parasol ochronny, który przysłania rzeczywistość ludziom z ich otoczenia i sprawia, że nie dostrzegają oni niepokojących sygnałów mogących wskazywać na uzależnienie.

 

Możliwe skutki HFA

 

Wysokofunkcjonujący alkoholik może spędzić całe lata, ukrywając swoje uzależnienie przed światem zewnętrznym, a niejednokrotnie przed samym sobą, wmawiając sobie, że pije wyłącznie okazyjnie i stanowi to niegroźny sposób radzenia sobie ze stresem. Osoby HFA to mimo stwarzanych pozorów wciąż alkoholicy, których dotykają takie same skutki przewlekłego nadużywania alkoholu, co alkoholików standardowych. Są to więc różnorodne dolegliwości zdrowotne, przede wszystkim:

 • uszkodzenia układu nerwowego
 • zaburzenia pamięci
 • zaburzenia rytmu serca
 • kardiomiopatie
 • nadciśnienie tętnicze
 • stłuszczenie wątroby
 • marskość wątroby
 • zapalenie trzustki
 • uszkodzenia śluzówki układu pokarmowego

HFA mogą zmagać się również z zaburzeniami czynności seksualnych oraz różnorodnymi zmianami zachodzącymi na płaszczyźnie psychicznej, takimi jak stany depresyjne, stany lękowe oraz problemy ze snem.

alkoholicy hfa

 

Po czym poznać alkoholika?

 

Terapeuci od spraw uzależnień wyszczególnili zbiór specyficznych zachowań i postaw mogących świadczyć o tym, że dana osoba zmaga się z nałogiem alkoholowym i pomaga łatwiej zobaczyć, po czym poznać alkoholika. Są to głównie:

 • Zaprzeczanie problemowi 

Alkoholik wysokofunkcjonujący nie przyznaje się do nałogu nie tylko przed otoczeniem, ale często także przed samym sobą. W jego mniemaniu problem nie dotyczy go tak długo, jak bez problemu radzi sobie w pracy i nie wpisuje się w stereotypowy obraz alkoholika.

 • Stwarzanie pozorów 

HFA doskonale ukrywają swoje uzależnienie przed otoczeniem poprzez picie w odosobnieniu lub ukrywanie pustych butelek po alkoholu.

 • Robienie przerw w piciu

Wysokofunkcjonujący alkoholicy często podejmują decyzję o czasowym odstawieniu alkoholu, które może trwać nawet kilka miesięcy. Ma to na celu odsunięcie podejrzeń o problemy z piciem oraz zapewnienie samego siebie, że może przestać w każdej chwili.

Osoby będące HFA zawsze szukają wymówek do spożywania alkoholu i są wyspecjalizowane w unikaniu konsekwencji swojego nałogu. Wiele z nich stawia pracę i obowiązki zawodowe na pierwszym miejscu, co ma na celu utrzymanie wysokiego statusu społecznego i powstrzymanie rodziny przed posiadaniem pretensji.