Esperal – co się stanie po wypiciu alkoholu?

alkohol

Esperal należy do jednej z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod w terapii alkoholowej. Jest on traktowany jako sposób wspomagający leczenie psychoterapeutyczne i dający w połączeniu z nim najlepsze efekty. Esperal znany również pod pojęciem disulfiram, jest wszywką alkoholową zawierającą substancję czynną uwalnianą do organizmu osoby uzależnionej i wywołującą określone skutki. Disulfiram jest umieszczany podskórnie w formie 8-10 tabletek. Implantacja odbywa się podczas krótkiego, 30-minutowego zabiegu wykonywanego przez chirurga. Czynność ta przebiega w znieczuleniu miejscowym, jest bezbolesna i bezpieczna.

Jak działa esperal?

Działanie wszywki polega na blokowaniu metabolizmu alkoholu w organizmie, w wyniku którego aldehyd octowy będący pierwszym metabolitem etanolu, powinien zostać przekształcony w mniej szkodliwy kwas octowy. Disulfiram, który zapobiega procesowi wyzwalania się w organizmie kwasu octowego, sprawia, że nagromadzony w nadmiernej ilości aldehyd octowy zaczyna wywoływać skutki uboczne przypominające objawy wzmożonego zatrucia alkoholowego, czyli kaca. Esperal ma wywołać u alkoholika poczucie wstrętu i awersji do alkoholu, a tym samym zniechęcenie go do zaspokojenia głodu alkoholowego wypiciem kolejnego trunku.

Działanie esperalu określa się na około 8-10 miesięcy w zależności od indywidualnych predyspozycji organizmu chorego, stopnia zaawansowania jego choroby, wieku i wagi.

Jakie objawy wywołuje esperal po wypiciu alkoholu?

Po wypiciu alkoholu esperal zaburzając proces przekształcania się aldehydu octowego w kwas octowy, wywołuje w organizmie człowieka szereg różnych nieprzyjemnych konsekwencji:

 • wymioty,
 • nudności,
 • zmęczenie i senność,
 • bóle i zawroty głowy,
 • zaczerwienienie twarzy,
 • pokrzywka,
 • duszności,
 • palpitacje serca,
 • pocenie się,
 • lęk,
 • niedociśnienie.

Powyższe objawy pojawiają się już w kilka minut po spożyciu alkoholu, nawet w jego najmniejszej ilości. Osoba uzależniona powinna zostać poinformowana przez lekarza o skutkach występujących po wypiciu alkoholu podczas terapii esperalem oraz mieć całkowity zakaz jego spożywania.

Czy esperal jest niebezpieczny dla zdrowia?

Wszywka alkoholowa sama w sobie nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia pacjenta. Nie oddziałuje negatywnie na organizm. Nie powoduje skutków ubocznych. Osoba z zaimplementowanym disulfiramem może normalnie funkcjonować, prowadzić dotychczasowy tryb życia (oczywiście bez spożywania alkoholu). Wszywka alkoholowa nie zaburza zdolności percepcji i koncentracji oraz nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeżeli jest używana zgodnie z instrukcją lekarza, nie zagraża w żaden sposób pacjentowi. Jest jednak kilka ważnych zasad, o których osoby posiadające wszywkę alkoholową powinny pamiętać:

 • zakaz spożywania alkoholu nawet w najmniejszych ilościach,
 • zakaz stosowania środków i kosmetyków zawierających alkohol, np. perfumy, wody kolońskie, inne kosmetyki i preparaty zawierające alkohol, płyny antybakteryjne, cukierki z alkoholem.

W rzadkich przypadkach po wszyciu esperalu mogą pojawić się skutki uboczne w postaci metalicznego posmaku w ustach, senności, zmęczenia.

Wszywka alkoholowa powinna być wszczepiana osobom, które zostały dokładnie poinformowane przez lekarza o skutkach ubocznych wywoływanych przez nią po spożyciu alkoholu. Stosowanie esperalu zalecane jest tylko i wyłącznie osobom, które chcą w pełni świadomie i bez żadnego przymusu zmienić swoje dotychczasowe życie i poddać się procesowi leczenia. Wszywka alkoholowa nie jest w żadnym wypadku dla uzależnionych, którym zamierza się ją wszczepić pod jakimkolwiek przymusem czy presją otoczenia, ponieważ może to wywołać dla osoby uzależnionej katastrofalne skutki, a nawet śmierć.

Osoba z esperalem, która nie ma na tyle w sobie silnej woli, aby powstrzymać się przed kolejną dawką trunku, i dopuści się spożycia alkoholu w dużej ilości, w konsekwencji może nawet umrzeć. Może się stać tak wskutek silnie niepożądanych konsekwencji wywołanych działaniem disulfiramu. Do szczególnie groźnych dla życia należą: zawał, zapaść, zespół ostrej niewydolności oddechowej, marskość wątroby, ostre zapalenie trzustki. Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów wzrasta wraz z wiekiem pacjenta oraz w przypadku istnienia chorób współistniejących, zwiększających ryzyko zgonu w połączeniu z działaniem disulfiramu.

Przeciwskazania do stosowania esperalu

Esperal nie może być zaimplementowany osobom, u których stwierdzono:

 • nadwrażliwość na substancję czynną i tiokarbaminiany,
 • stan po zawale mięśnia sercowego,
 • spożycie alkoholu 12 godzin przed wizytą,
 • przebyty świeżo udar,
 • ciążę
 • chorobę niedokrwienną serca.

Przed wszczepieniem esperalu lekarz przeprowadza wywiad medyczny, którego celem jest uzyskanie informacji o braku wyżej wymienionych przeciwwskazań. Dodatkowo wymagana jest również pisemna zgoda pacjenta na leczenie za pomocą esperalu oraz podpisanie informacji o byciu świadomym skutków spożycia alkoholu po wszczepieniu esperalu.

Wszywka alkoholowa we Wrocławiu

Zabieg wszczepienia wszywki alkoholowej we Wrocławiu przeprowadzany jest przez zespół lekarzy specjalistów w przychodni Nasz Gabinet. Wszywka umieszczana jest w okolicy pośladka i co ważne, blizna po zabiegu jest niewidoczna. Nad komfortem pacjenta czuwa zespół najlepszych, mogących pochwalić się wieloletnim doświadczeniem lekarzy we Wrocławiu. Implementacja esperalu poprzedzona jest wizytą lekarską, dzięki której lekarz ocena stan zdrowia pacjenta i dobiera odpowiednią dawkę esperalu.

Wszywka alkoholowa we Wrocławiu– gwarancja anonimowości, bezpieczeństwa i komfortu oraz szybkiego powrotu do domu

Każdemu pacjentowi zapewniana jest dyskrecja i anonimowość. Bezpośrednio po zabiegu można wrócić do domu. Zabieg przeprowadzany jest w sterylnych warunkach w znieczuleniu miejscowym, dlatego jest w 100% bezbolesny i bezpieczny.

alkohol

Ponadto pacjent dysponuje możliwością wyboru spośród 4 różnych pakietów zabiegu, mogąc tym samym dostosować wybór do swoich preferencji.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowych metod leczenia alkoholizmu w przychodni Nasz Gabinet we Wrocławiu.