Duchowy aspekt leczenia alkoholizmu

Wiele osób uzależnionych odnalazło siłę w walce z nałogiem alkoholowym dzięki wierze. Bóg stał się dla nich natchnieniem do przeciwstawienia się uzależnieniu alkoholowemu.

Leczenie alkoholizmu – siła z wiary

Aktywne uczestnictwo w mszach świętych oraz nabożeństwach jest chwilą, gdy człowieka nachodzą refleksje nad życiem. Świątynia jako miejsce zadumy nad sensem życia jest idealnym miejscem by prosić Boga o siłę. W terapii leczenia alkoholizmu wymiar duchowy ma niezwykle ważne znaczenie i często stanowi integralną część przemiany alkoholika. Osoby uzależnione, które są głęboko wierzące dzięki swojej wierze zyskują silną motywację do poprawy swojego życia zgodnie z Boskimi przykazaniami. Warto u swego boku mieć przewodnika, który poprowadzi nas tą ścieżką. Coraz więcej duszpasterzy i księży organizuje przy Kościołach zgrupowania uzależnionych i stara im się przekazać nauki Boga. Jest to bardzo pozytywne zjawisko.

Wsparcie Kościoła w terapii

Kościół podejmuje wiele inicjatyw wpierających osoby, które cierpią z powodu alkoholizmu oraz dla ich rodzin. Warto udać się do swojego Księdza bo może się okazać, że również przy naszym Kościele działa grupa wsparcia, dzięki której będzie łatwiej nam walczyć z nałogiem alkoholowym bo w końcu, wiara czyni cuda.