Droga do wolności – jak pozbyć się uzależnienia?

uzależnienie

Leczenie uzależnień to długotrwały, skomplikowany proces, który musi obejmować wiele różnych sfer naszego życia. Konieczna będzie całkowita zmiana nawyków, reakcji, błędnych przekonań i sposobu myślenia. Co zrobić, by wygrać walkę z nałogiem? Gdzie szukać kompleksowej pomocy i na czym ona zwykle polega? Sprawdź.

Czym jest uzależnienie? Kto jest na nie narażony?

Uzależnienie to nabyta, wyjątkowo silna potrzeba powtarzania konkretnych czynności lub zażywania potencjalnie toksycznych substancji, nawet jeśli mają negatywny wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Problem ten dotyczyć może nie tylko różnego rodzaju środków, takich jak leki, narkotyki lub używki, ale także określonych zachowań i sytuacji. Uzależnieniu często towarzyszy zmiana nawyków, reakcji i życiowych priorytetów. Charakterystyczna jest też konieczność przyjmowania danych specyfików przez cały czas lub w regularnych, coraz krótszych odstępach. Dzieje się tak z kilku powodów. Celem często jest uniknięcie przykrych objawów, które towarzyszą ich odstawieniu. Ważne jest też poczucie satysfakcji i przyjemności lub wyjątkowy wpływ, jaki mają na psychikę.

Środowisko, osoby z najbliższego otoczenia, a także nasze indywidualne cechy mogą sprzyjać popadaniu w nałogi. Niebezpieczny okazuje się brak emocjonalnego wsparcia, a także częste konflikty w rodzinie lub brak akceptacji rówieśników. Literatura specjalistyczna podkreśla też ogromną rolę naszej psychiki i osobowości. Prawdopodobieństwo późniejszych problemów z uzależnieniami zwiększa się w przypadku niskiej samooceny. Szczególnie jeśli równocześnie nie potrafimy przeciwstawiać się presji, jesteśmy podatni na wpływy lub nie radzimy sobie w trudnych sytuacjach. Wśród innych powszechnych czynników wymienia się sposób wychowania, status społeczno-ekonomiczny, bezrobocie i biedę, a także łatwy dostęp do środków psychoaktywnych.

Jakie uzależnienia występują najczęściej?

Zdecydowanie najbardziej powszechne wydają się obecnie uzależnienia o charakterze chemicznym. Nadużywane bywają wówczas różnego rodzaju leki, w tym nasenne lub uspokajające (lekomania), alkohol (alkoholizm), narkotyki (narkomania), papierosy (nikotynizm) lub substancje psychoaktywne, czyli tzw. dopalacze. Wśród podstawowych rodzajów uzależnień wymienia się też behawioralne lub czynnościowe, w przypadku których często powtarzamy konkretne, destrukcyjne zachowania. Obejmować one mogą między innymi hazard, oglądanie telewizji lub siecioholizm. Nieustanny rozwój i postęp technologiczny przyczynia się też do powstawania innych, nietypowych nałogów, takich jak uzależnienie od telefonu komórkowego, zakupów, adrenaliny lub opalania się.

Jak wyjść z uzależnienia?

Leczenie uzależnień bywa naprawdę czasochłonne i wymaga ogromnego zaangażowania. Niestety podjęcie decyzji o zmianie dotychczasowego stylu życia i rozpoczęciu terapii nie zawsze jest proste. Przeszkodą bywa między innymi niechęć do dzielenia się osobistymi problemami. Niczego dobrego nie przyniesie też podjęcie walki z nałogiem pod presją otoczenia. Najważniejsze, aby przyznać się przed sobą do problemu i dobrowolnie poszukać pomocy. Jak wyjść z uzależnienia?

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie i modyfikacja podstawowych przekonań pacjenta. Nie wystarczy, że zachowamy silną wolę i przez jakiś czas zrezygnujemy z przyjmowania danych substancji bądź wykonywania czynności, które uznaliśmy za szkodliwe. Musimy przede wszystkim zrozumieć mechanizm uzależnienia i poznać techniki, które pomogą nam radzić sobie w trudnych sytuacjach. Tylko wtedy będziemy w stanie zastąpić stare, negatywne przyzwyczajenia nowymi. Nie chodzi więc tylko o zerwanie z nałogiem, ale też poznanie natury swoich trudności i koncentrację na rozwoju indywidualnego, zdrowego stylu życia.

Leczenie uzależnień pod okiem specjalistów – dlaczego jest takie ważne?

W dzisiejszym świecie z problemem uzależnień zmagają się osoby w każdym wieku. Konsekwencje tego stanu mogą być naprawdę poważne. Nałóg często przekłada się na wszystkie sfery naszego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym rodzinną i towarzyską, zawodową lub ekonomiczną. Chorzy zaniedbują wiele podstawowych potrzeb i mają trudności z utrzymaniem relacji z najbliższymi. Gwarancją skutecznego wyrwania się ze szponów nałogu jest nie tylko wczesne rozpoczęcie terapii, ale też otrzymanie profesjonalnego wsparcia. Specjaliści pomogą w bezpieczny sposób przetrwać objawy zespołu abstynencyjnego, zbudować odpowiednie nastawienie i zrozumieć, dlaczego sięgamy po określone używki. Samodzielna próba zerwania z uzależnieniem często koncentruje się jedynie na odstawieniu danych substancji. Na dłuższą metę kończy się to więc niepowodzeniem, a chory traci motywację do działania. Do sukcesu niezbędne jest kompleksowe, wszechstronne podejście, którym charakteryzuje się leczenie w specjalnym ośrodku, np. prywatnym ośrodku leczenia uzależnień. Na czym ono dokładnie polega?

uzależnienie

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień – rodzaje terapii

Podstawą efektywnej pracy z nałogowcem jest przeprowadzenie wywiadu, podczas którego będziemy mogli poznać jego dotychczasowe przeżycia i problemy, a następnie dopasować odpowiedni rodzaj terapii. Będzie ona skuteczna tylko wtedy, kiedy uwzględnimy ogólny stan zdrowia pacjenta, a także charakter i fazę uzależnienia. Nasz kompleksowy, autorski program został opracowany, by zapewnić kompleksowe wsparcie osobom, które zmagają się z uzależnieniami behawioralnymi lub chemicznymi i psychoaktywnymi. Odbywać się to może na kilka różnych sposobów.

  • Wszystkie osoby, które dopiero zastanawiają się nad zgłoszeniem do profesjonalnego ośrodka leczenia uzależnień, mogą wziąć udział w specjalnej terapii motywującej. Zazwyczaj trwa ona siedem dni i pomaga odnaleźć w sobie chęci do zerwania z nałogiem. Terapia nawrotowa skierowana jest natomiast dla tych, którzy przechodzą przez trudniejszy okres, obawiają się złamania abstynencji lub wrócili do dawnych nawyków.
  • Żeby wziąć w niej udział, najpierw jednak trzeba przejść przez terapię podstawową – indywidualną i grupową. Pozwala ona znacznie lepiej rozumieć destrukcyjny wpływ uzależnienia na wszystkie aspekty codziennego funkcjonowania nałogowca. Równocześnie zdobywamy też umiejętności niezbędne do życia bez używek. W zależności od potrzeb może ona potrwać od czterech do ośmiu tygodni.
  • W takiej samej formie prowadzone są zajęcia w ramach terapii pogłębionej, która koncentruje się na sposobach rozwiązywania ważnych problemów i trudności. Można się na nią zdecydować po ukończeniu etapu podstawowego.